Pro lepší zážitek prosím změňte prohlížeč na CHROME, FIREFOX, OPERA nebo Internet Explorer.

Obchodní podmínky

Pravidla pro užívání

Vítejte v Join4Biz. Com. Join4Biz poskytuje své služby těmto podmínkám, které mohou být čas od času aktualizovány bez předchozího upozornění. Přístup nebo použití Join4Biz včetně platformy Join4Biz mobilních aplikací nebo jiných informací poskytovaných nebo vlastněných a provozovaných jako součást systému Join4Bizsouhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití, stejně jako dalšími pokyny, zásadami ochrany osobních údajů, pravidly a dalšími smluvními podmínkami uvedenými na celém webu.

Změny smlouvy o podmínkách užívání

Souhlasíte s porozuměním, že tyto smluvní podmínky mohou být kdykoli změněny a na libovolné frekvenci bez předchozího nebo výslovného upozornění a tyto změny budou účinné Join4Biz zveřejnění nových podmínek a / nebo provádění nových změn na Join4Biz webová stránka. Souhlasíte, že budete pravidelně kontrolovat Podmínky používání, abyste věděli o jakýchkoli změnách. Vaše další používání Join4Biz Služba, která následuje po změnách našich Podmínek, označuje vaše přijetí změněných Smluvních podmínek.

Soukromí

At Join4Biz respektujeme soukromí našich uživatelů a důležitost informací, které nám svěřujeme. Musíte přečíst a pochopit naše úplné zásady ochrany osobních údajů, než se rozhodnete pro přístup nebo použití Join4Biz webu nebo některé z našich služeb. Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, kdy a jak jsou vaše informace a obsah shromažďovány, používány, zveřejňovány a jak můžete používat Join4Biz sdílet informace s ostatními. Používáním Join4Bizsouhlasíte se shromažďováním a používáním všech vašich informací, údajů, výpovědí a obsahu, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů.

Váš uživatelský obsah a sdílení

Rozumíte a souhlasíte s tím, že vytvoříte a zveřejníte obsah Join4Biz, zaručujete, že vlastníte veškerá práva k obsahu a informacím. Konkrétněji nesete výhradní odpovědnost za veškerý obsah, který pošlete, e-mailem, zveřejníte nebo zpřístupníte Join4Biz. Jste výhradně zodpovědní za veškeré použití nebo činnosti, Join4Biz od vás a od těch, které autorizujete nebo povolíte, nebo poskytnete přístup k vašemu účtu / profilu z libovolného počítače, mobilního nebo jiného zařízení. Chápete to Join4Biz nekontroluje viditelnost vašeho obsahu; máte právo a možnost spravovat viditelnost jakéhokoli obsahu a způsobu jeho sdílení. Z důvodu srozumitelnosti je veškerý obsah, který sdílíte s ostatními Join4Biz mohou být používány jimi nebo prostřednictvím Join4Biz. Jste zodpovědní za dodržování všech zákonů vztahujících se na jakýkoli obsah, který předkládáte nebo používáte Join4Biz. Vaše propojení nebo přístup k jakémukoli jinému webu, aplikaci, cílovému serveru nebo službě je na vaše vlastní riziko. Chápete to Join4Biz nemá žádnou kontrolu nad tím, jak jsou používány jakékoli informace, které poskytujete na stránky propojené třetí stranou. Také to potvrzujete JOIN4BIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, O JAKÝCHKOLI DEMOCH, OBSAHU NEBO INFORMACÍ, KTERÉ JSOU PŘÍJEMCEM PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY NEBO JINÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK TŘETÍ STRANY, KTERÉ MŮŽETE POSKYTOVAT INFORMACE. Join4Biz nezodpovídá za žádné veřejné zobrazení nebo zneužití vašeho uživatelského obsahu. Chápete a uznáváte, že můžete být vystaveni uživatelskému obsahu, který je nepřesný, urážlivý, neslušný nebo nevhodný, a souhlasíte s tím, že Join4Biz nenese žádnou odpovědnost za škody, které jste utrpěli v důsledku tohoto uživatelského obsahu. Jste výhradně zodpovědní za vaši interakci s ostatními Join4Biz Uživatelé. Vyhrazujeme si právo, ale nemáme povinnost sledovat spory mezi vámi a ostatními uživateli. Uznáváte to a souhlasíte s tím Join4Biz může obsah uchovávat nebo ukládat a může také poskytnout obsah, je-li to vyžadováno zákonem nebo v dobré víře, že takové uchování, uchovávání nebo zveřejnění je přiměřeně nutné. Pokud nám poskytnete obsah nebo informace nebo zveřejníte obsah Join4Biz, udělujete nám nevýhradní, neomezené, trvalé, přiřaditelné, neodvolatelné, bezplatné, sublicensable právo na autorská práva, publikovat, zlepšit, distribuovat, uchovat, odstranit, analyzovat, používat, zpracovat a všechny nápady, pojmy, , propagace, veškeré informace nebo obsah, který jste poskytli Join4Biz, avšak bez omezení, jakákoli databázová práva, která máte v obsahu, jakýmkoli způsobem známým nebo v budoucnu, bez jakéhokoli dalšího souhlasu, upozornění a / nebo odškodnění vám nebo třetím stranám. Nemáte nárok na jakoukoli náhradu nebo úhradu jakéhokoli druhu Join4Biz za žádných okolností. Odesláním jakéhokoli obsahu nám souhlasíte se shromažďováním a používáním jakýchkoli informací, údajů, výkazů a obsahu, a to dobrovolně na vlastní nebezpečí ztráty.

Používání a provádění služeb

Souhlasíte, zastupujete, zaručujete a zaručíte, že budete používat Join4Biz pouze pro zákonné účely a budete dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy při přístupu a používání Join4Biz. Okamžitě nás oznámíte, pokud se dozvíte nebo se domníváte, že došlo k porušení bezpečnosti nebo protiprávnosti Join4Biz.

Při používání Join4Biz, souhlasíte s tím, že:

 • Dodržujte a dodržujte všechny platné zákony, včetně zákonů na ochranu soukromí, místních, státních, národních nebo mezinárodních nebo zahraničních zákonů, pravidel a předpisů;
 • Vzájemné zacházení. Za každým jménem je skutečná osoba;
 • Nepoškozujte, uraďte, nezdravte nebo zneužívejte ostatní členy;
 • Máte specifické spory ohledně informací, obsahu a / nebo zpětné vazby řešené soukromým způsobem tím, že požádáte o pomoc Join4Biz, Pokud je potřeba;
 • Neveřejně zveřejňovat soukromé informace jiné osoby bez jejich výslovného souhlasu (například: e-mail, konverzace, dopisy, telefonní čísla, adresy nebo úplná jména);
 • Poskytujte pouze recenze a obsah, o kterých se domníváte, že jsou pravdivé, a nevědomě poskytují nepravdivé nebo zavádějící informace.

Při používání Join4Bizsouhlasíte s tím, že nebudete odesílat, převádět, nahrávat, stahovat, odesílat e-maily, distribuovat nebo jinak předávat materiály nebo jakýkoli obsah nebo informace způsobem, který:

 • Porušuje nebo porušuje práva jiných, nebo která je: nezákonná, vyhrožující, pronásledování, invaze na ochranu soukromí nebo publicity, poškozuje, hanobí, hanobí, poškozuje, vulgární, obscénní, poškozuje nebo zastrašuje jednotlivce nebo skupinu z jakéhokoli důvodu;
 • Je nezákonné, nenávistné nebo rasově, etnicky nebo jinak nežádoucí nebo invazivní vůči jiným právům, včetně, ale bez omezení, práv osobnosti, soukromí a duševního vlastnictví;
 • Poškozuje nebo narušuje nebo vytváří riziko zranění, emočního utrpení, smrti, ztráty, poškození, zranění, pokusů o vydávání se nebo je z jakéhokoli důvodu nenávidět vůči jednotlivci, skupině nebo majetku;
 • Je pornografický nebo výslovný;
 • Znepokojuje neplnoleté osoby jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně nahrávání obsahu, který porušuje zákony o dětské pornografii, zákony o sexuálním zneužívání dětí a zákony zakazující zobrazování nezletilých, kteří se zabývají sexuálním chováním;
 • Sdílí jakýkoli obsah nebo informace, které jsou protiprávní a nemáte právo zpřístupnit žádné zákony;
 • Je falešná, klamavá, zavádějící, podvodná nebo představuje návnadu a přepínač;
 • Shromažďuje obsah nebo informace nebo ukládá data o uživatelích pro jakýkoli účel;
 • Vytváří falešné uživatelské účty nebo podvodné záminky;
 • Vydávat se, napodobovat nebo předstírat, že jste jakoukoli osobou nebo subjektem nebo falešným stavem nebo jinak; Nesprávně vyjadřujete svou příslušnost s osobou nebo subjektem při používání Join4Biz;
 • Autorizuje nebo povoluje komukoli jinému přístup a / nebo použití vašich registračních údajů nebo přístup, návštěva a / nebo použití Join4Biz pomocí svého účtu / profilu a / nebo registračních informací;
 • Zapojí, vytvoří nebo pošle cokoli, co představuje nebo obsahuje řetězová písmena, pyramidové schémata nebo jakákoli reklama, kterou zákon zakázá odesílat;
 • Nahrává viry nebo jiné kódy, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo pokusu získat neoprávněný přístup Join4Biz systémy nebo se zapojit do jakékoli činnosti, která naruší výkon nebo poškodí jeho funkčnost Join4Biz;
 • Pokusy o přístup, manipulaci nebo používání neveřejných oblastí Join4Biz. Neoprávněným osobám, které se pokoušejí o přístup do těchto oblastí webu, může být trestní stíhání;
 • Nahrává, odesílá e-maily, příspěvky nebo sdílí obsah nebo informace nebo jinak předává jakýkoli obsah, který by představoval nebo povzbuzoval trestný čin, nezákonnou činnost nebo porušoval práva kterékoli strany;
 • použití Join4Bizúmyslně nebo neúmyslně porušovat naše zásady nebo platné místní, státní, národní nebo mezinárodní nebo cizí právo, pravidla a předpisy.
1 2 3
top